Zijn er groepsplannen beschikbaar? Zijn er groepsplannen beschikbaar?

Zijn er groepsplannen beschikbaar?

Voor De wereld in getallen 5, Pluspunt 4 en Taal actief 5 zijn er geen groepsplannen beschikbaar. 

Hier wordt er gebruik gemaakt van de blokvoorbereidingsformulieren en observatieformulieren om de verschillen in leerbehoefte van leerlingen in kaart te brengen. Je kunt hiermee per blok bepalen hoe je op de verschillende rekendomeinen differentieert tussen leerlingen.

Voorafgaand aan ieder blok vul je het blokvoorbereidingsformulier in. Daarop noteer je welke leerlingen op welk doel extra instructie zouden moeten krijgen en wie pluslessen mag maken. Je gebruikt hierbij de observaties die je in eerdere blokken bij die doelen hebt gedaan. Aan het begin van het schooljaar kan die informatie ook uit de overdracht van de vorige leerkracht komen.

We kiezen nu voor deze vorm omdat de behoefte van leerlingen voor extra instructie per doel/domein kan verschillen. De ‘generieke’ groepsplannen die enkele keren per jaar voor een periode worden ingevuld zijn minder nauwkeurig en passend. 

Voor onze andere methodes wordt er nog wel gebruik gemaakt van de groepsplannen.