Soms komt het voor dat het digibord niet reageert zoals verwacht bij het gebruik van de software.

Een aanraking of pen die niet registreert of juist dubbel geregistreerd wordt, kan verschillende oorzaken hebben. Software kan daarvan een onderdeel zijn.

Om andere oorzaken uit te sluiten kan de netwerkbeheerder of ICT-coördinator het digibord en de pen nalopen op onder andere de volgende zaken:

  • Een digibord moet regelmatig gekalibreerd worden zodat aanraking en pen(nen) goed registreren;
  • De pen punt kan versleten zijn en moet vervangen worden, dit zorgt er ook voor dat het niet goed meer geregistreerd wordt;
  • De coating van het scherm kan gecontroleerd en gereinigd worden;
  • Een software update van het digibord zelf kan nodig zijn.

In het geval van hinder bij de zoomfunctie is het raadzaam de toegankelijkheidsinstellingen van Windows (of Mac) en de toegankelijkheidsinstellingen van de gebruikte browser te controleren; deze kunnen mogelijk in conflict zijn.

Ervaar je nog problemen na het controleren van bovenstaande zaken?

Neem dan contact op met onze helpdesk.