Verschijnen de (digitale) toetsen, na het invoeren in de resultatenmonitor/het vrijgeven, niet in ParnasSys of ander LAS? Het is raadzaam om de toetsen opnieuw op te slaan. Het opnieuw opslaan van de resultaten kan als volgt: 

Resultatenmonitor

 • Open de specifieke toets in de resultatenmonitor en klik op 'Invoeren'; 
 • Klik op het specificatiescherm (pennetje achter de naam van de leerling);MRM opslaan.png
 • De knop 'Sluiten' verschijnt nu aan de rechterkant in het scherm; MRM opslaan a.png
 • Rechtsboven verschijnt de zin 'Resultaat ... opslaan'. Wanneer je dit ziet staan, wordt de toets van deze leerling en deze toets opnieuw richting ParnasSys of een ander LAS verstuurd. MRM opslaan b.png
 • Is er geen specificatiescherm zichtbaar achter de namen van de leerlingen, vul het ingevoerde resultaat nogmaals in.                                                                                                    MRM opslaan c.png

Digitale toetsen 

Om een digitale toets opnieuw te versturen richting ParnasSys of een ander LAS, moet de toets opnieuw vrijgegeven worden. Het opnieuw vrijgeven van de toets kan als volgt:

 • Ga naar de toets die je opnieuw wilt versturen;
 • Klik op 'Nakijken';
 • Verander bij de leerling de score en klik naast het invoervakje. Je ziet nu een laadicoontje. Als dit icoon weg is, is de score opgeslagen; 
 • Verander de score weer terug naar de score die de leerling behaald heeft; 
 • Doe dit bij 1 opdracht voor iedere leerling; 
 • Klik links op het pijltje terug met "Toetsresultaat"; 
 • Klik op de knop 'Vrijgeven', deze is opnieuw beschikbaar geworden; 
 • De toets is nu opnieuw verstuurd naar ParnasSys of een ander LAS.

Verschijnen de resultaten niet na het opnieuw opslaan/vrijgeven?

Neem dan contact op met onze helpdesk.