Jaarcontracten met automatische verlenging kun je jaarlijks voor 1 juli opzeggen door een e-mail te sturen naar klantenservice.administratie@malmberg.nl.

  • Afgekochte contracten kun je nooit tussentijds beëindigen.
  • Licenties per kind lopen automatisch af aan het einde van het huidige schooljaar. Je hoeft deze contracten niet op te zeggen.