• Jaarcontracten met automatische verlenging kun je jaarlijks voor 1 juli opzeggen.
    • De contracten die via Heutink of Reinders lopen kunnen via de overview van die educatieve dienstverlener worden opgezegd. De contracten die via een andere educatieve dienstverlener lopen kunnen via een mail naar klantenservice.administratie@malmberg.nl worden opgezegd.
  • Afgekochte contracten kun je nooit tussentijds beëindigen.
  • Licenties per kind lopen automatisch af aan het einde van het huidige schooljaar. Je hoeft deze contracten niet op te zeggen.
  • Licenties die je als onderdeel van een pakket bestelt (van Pluspunt 4, De wereld in getallen 5 en Taal actief 5) lopen ook automatisch af. Je hoeft deze contracten niet op te zeggen.