De leerkracht start het blok of de week waarin de leerlingen moeten werken, dit doe je bij 'Lesgeven'. Wanneer de leerlingen de peiltaken hebben gemaakt, zet het adaptieve systeem vervolgens op basis van het getoonde beheersingsniveau nieuwe Eigen Taken klaar. Gezien dat het systeem meer informatie verzameld, zullen de vervolgtaken steeds beter aansluiten bij het niveau van het kind.