Heeft de leerling een eigen leerlijn en moet er gewerkt worden met de leerstof van een niveau hoger of lager? Dan kan de ICT-coördinator via de onderstaande stappen de software van een ander niveau voor hem/haar beschikbaar maken.

  1. Log in als ICT-coördinator in Basispoort;
  2. Ga naar Lesmateriaal en kies een Malmberg-methode;
  3. Klik rechtsboven in je scherm op het kopje ‘Beheer’. Je bent nu in de beheeromgeving van Malmberg;Licentie_PEP5.png
  4. Ga naar het tabje ‘Licentiebeheer’. Je ziet nu een lijst met alle softwarelicenties van de school;
  5. Zoek de licentie op waar de leerling mee moet werken. Bijvoorbeeld: Als je een leerling van groep 4 wilt laten werken met de leerstof van Pluspunt 4 groep 5, dan zoek je naar de licentie van Pluspunt 4 groep 5;
  6. Om de leerling te koppelen klik je op de licentie en ga je in het volgende scherm naar het tabje ‘[…] Kinderen gekoppeld’. Klik daarna op ‘+ Kind toevoegen’:Licentie_PEP6.png
  7. Selecteer nu de groep en de leerling die je wilt koppelen, en klik op Toevoegen.

De leerling staat nu gekoppeld aan de software, en is alleen zichtbaar voor deze leerling en de leerkracht van deze leerling in Basispoort.

Wil je een hele groep aan de leerstof van een lager of hoger niveau koppelen? Dan kan dat natuurlijk ook.
In dit geval klik je op de licentie, blijf je op het tabje ‘[…] Groepen gekoppeld’ en kies je voor de blauwe knop ‘+ Groep toevoegen’. De leerstof wordt dan voor de hele groep gekoppeld.

Is na een uur de software nog niet zichtbaar? 

Neem dan contact op met onze helpdesk.