Kan de software ook thuis gebruikt worden? Kan de software ook thuis gebruikt worden?

Kan de software ook thuis gebruikt worden?

Voor scholen die een licentie hebben voor de leerlingsoftware hebben we ervoor gezorgd dat tijdens de periode van afstandsonderwijs de leerlingsoftware van de volgende methodes op dit moment open staan voor thuisgebruik: 

  • Pluspunt 3 oefensoftware
  • Pluspunt 4
  • De wereld in getallen 4 oefensoftware
  • De wereld in getallen 5
  • Taal actief 4 oefen- en verwerkingssoftware
  • Staal oefensoftware
  • Lijn 3 oefensoftware
  • Oefensoftware topografie van Argus Clou, Meander en Meander 2
  • Oefensoftware Kleuterplein

 

Dit geldt zowel voor de huidige software als de vernieuwde software. Voor het instellen van de thuisinlog volg je het stappenplan via deze link, waarin dit wordt uitgelegd. De ICT-coördinator of groepsleerkracht kan de thuisinlog instellen.


Let op: het is van belang om te weten dat er zowel van de school als van de ouders een actie nodig is om deze inlog op de juiste manier in te stellen. Hierna logt de leerling thuis in via https://basispoort.nl/