Wat doet Malmberg om zich voor te bereiden op een eventuele sluiting van scholen? Wat doet Malmberg om zich voor te bereiden op een eventuele sluiting van scholen?

Wat doet Malmberg om zich voor te bereiden op een eventuele sluiting van scholen?

Ook als Malmberg houden we de maatregelen van de overheid en veiligheidsregio’s nauwlettend in de gaten. Wij acteren constant op deze maatregelen en op wat er speelt in het onderwijsveld. Mochten er nieuwe maatregelen aangekondigd worden, die invloed hebben op de manier van onderwijs geven, informeren we je verder via deze pagina.