Zijn er instructievideo’s beschikbaar bij de methodes? Zijn er instructievideo’s beschikbaar bij de methodes?

Zijn er instructievideo’s beschikbaar bij de methodes?

Nee, we bieden geen instructiefilmpjes aan. De reden hiervoor is dat we de rol van de leerkracht als cruciaal zien. De leerkracht maakt het verschil. Dat weten we vanuit de praktijk en dat komt uit verschillende onderzoeken naar voren (Hattie 2014, Marzano 2010, 2012).

Bij Malmberg maken we leeroplossingen en kennen we de kracht van goede methoden en materialen. Tegelijkertijd weten wij ook dat wij die kennis niet over kunnen brengen zoals de leerkracht dat kan. Jij als leerkracht kent de kinderen het beste. Je weet hoe een kind vordert op de leerlijn, maar ook welke aanpak en benadering het best past bij een individueel kind. Dat maakt het vak van leerkracht in onze optiek van het type vakmanschap dat je niet zo maar vervangt door een digitale instructie van een uitgeverij.