Hoeveel kan ik van de kinderen vragen in deze periode? Hoeveel kan ik van de kinderen vragen in deze periode?

Hoeveel kan ik van de kinderen vragen in deze periode?

Het is een feit dat de oefenstof zoals die op school wordt aangeboden, in een thuissituatie nooit op dezelfde manier aangeboden kan worden. Maak keuzes binnen de leerlijnen en laat de lessen en opdrachten niet langer dan 15 tot 20 minuten duren. De concentratie en motivatie in een thuissituatie zijn immers anders dan op school.

Wat is de juiste balans tussen werken aan schoolwerk en vrij zijn

Het is van belang dat ouders geen trainingskamp maken van het thuisonderwijs. Biedt opdrachten aan voor thuis met doelen die in de klas al behandeld zijn, om ze te herhalen en te consolideren. Dat kan bijvoorbeeld met de oefensoftware die voor thuis beschikbaar is. Als thuis niet alle stof behandeld is binnen de gestelde oefentijd, is dat helemaal niet erg. Een terugkoppeling naar de leerkracht dat het moeizaam ging is dan voldoende. Kinderen moeten zich thuis veilig en vertrouwd blijven voelen met de leerstof.