Wanneer verschijnt de nieuwe toetssoftware?
Het digitale aanbod van Malmberg is volop in ontwikkeling. De vernieuwde...
Hoe kan er dit schooljaar getoetst worden?
Uiteraard kan er wel getoetst worden via de toetsboeken die leverbaar zi...
Blijft de Malmberg Resultatenmonitor beschikbaar voor registratie van toetsresultaten?
De Malmberg Resultatenmonitor blijft beschikbaar voor alle scholen die d...